Dave

PROGRAMISTA / WEB DEV / NAUCZYCIEL
Zapraszam do zapoznania się z projektami, które zostały przeze mnie zrealizowane.